Eurogast Emmentaler 45% F.i.T. ca. 2.9kg

Eurogast Emmentaler ca.2,9kg
AMA, GENTECHNIKFREI