Jeden Tag Extrawurst 500g

JT Feine Extrawurst Stg. 500g