Felix Ketchup hot 450g

Felix Tomatenketchup HOT .450g
aus vielen sonnengereiften Tomaten